تبلیغات اینترنتیclose
پیچک ( منیره حسینی )
پیچک ( منیره حسینی )
شعر و ادب پارسی

منیره حسینینوشته شده در تاريخ سه شنبه 19 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


همين که مي روي
از سر کوچه بهانه ات را مي گيرم
و چند پاکت سيگار

باورکن
بهانه و سيگار
به اندازه ي شنيدن اينکه « برنمي گردي »
کشنده نيستند

 

 

منيره حسيني

از مجموعه ي
« فرودهيچ پرنده اي اضطراري نيست » /انتشارات فصل پنجم

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -7, | بازديد : 225

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 19 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


زن بود
و شانه هايش
زير بار حرف هاي سنگين خسته بودند
آنقدر
که مي توانست
سال ها بخوابدو
بوي جنازه اي بلند نشود

 

منيره حسيني

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -7, | بازديد : 270

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 19 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |


دکتر گواهي داد :
خنده براي تو از دارو واجب تر است

بخند لعنتي
که رفيق بي مصرفي نباشم
هر 8 ساعت مرا به ياد بياور
که چگونه توانسته ام
از يک دهان بي مزه
اين همه شکلک خنده دربياورم

 

 

منيره حسيني

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -6, | بازديد : 246

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 19 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


هرشب
با گلي مصنوعي
به ديدار مردي خيالي مي روم
ساعت ها
با پاهايي مصنوعي تر مي رقصم
و بعداز سطري سانسورشده
«بچه هايي طبيعي مي سازم»
بچه هايي
که با سروصدايشان بيدار مي شوم
تو
مدام يک زن حقيقي را صدا مي زني
و من با چاقويي واقعي
تکه
تکه
او را از سينه ي خواب هايت بيرون مي آورم

 

 

منيره حسيني

 

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -6, | بازديد : 284

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 19 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


در زندگي ام
قله هاي زيادي را کشف کرده ام

اما فتح قله ي هيچ کوهي
 به اندازه ي تماشاي دست و پا زدن کرکس ها
 در دره اش لذت بخش نبود

 

منيره حسيني

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -6, | بازديد : 339

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 19 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


نيستي و هر روز
رد بوسه هايت کمرنگ تر مي شوند

سرخي لب هايم پررنگ تر!
قرار نبود مخفيانه کنارم باشي؟

قرارنبود کبودي روي گردنم باشي؟
قرار نبود بي قرارم باشي؟

دلتنگم و پشت دلتنگي خشمي پنهان است
که در هيچ سينه اي آرام نمي شود !

نگفته بودي روزهايي در زندگي ام هست که نيستي
!و هرچقدر هم که گريه کنم ،
 عمق جاي خالي تو پر نمي شود !

دلتنگم لعنتي و اين درد کمـــــــــــــــي نيست

 

 

منيره حسيني

 از يادداشت ها

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -6, | بازديد : 230

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 19 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


با کناري ات
کنارنمي آيم
کنار مي روم

 

منيره حسيني

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -6, | بازديد : 248

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 19 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


تو در را باز کن
من پله
پله دکمه هايم را
نگران نباش
آنقدر لو رفته ايم که حرفه اي شده باشيم

اتفاق بين ما
هيچ وقت از پله ها نمي افتد

 

 

منيره حسيني

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -6, | بازديد : 200

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 19 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

امشب به سلامتي هر کسي که تنهاست
عشق را پياله پياله بالا مي آورم

انگار نه انگار
يک عمر با خيال تو مست بوده ام

 

 

منيره حسيني

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -6, | بازديد : 274

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 19 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


و تنهايي
همين گوشه و کنار
مخفيانه به تو فکر مي کند

 

 

منيره حسيني

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -6, | بازديد : 72

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 19 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

نگاه کردن به آسماني که درست
 در همين لحظه هزاران نفر به آن نگاه مي کنند ،

چه لذتي دارد؟
هرچيزي که براي همه باشد ،

 براي من نيست !
حتي آسمان !

 

منيره حسيني

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -6, | بازديد : 60

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 19 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


تمام راه به تو فکر مي کردم
تمام راه ، راه کمـــــــــــــــــــي نبود

که مرگ بتواند
زودتر از من به فکر تو برسد !

 

 

منيره حسيني

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -6, | بازديد : 231