تبلیغات اینترنتیclose
پیچک ( منیره حسینی )
پیچک ( منیره حسینی )
شعر و ادب پارسی

منیره حسینینوشته شده در تاريخ دوشنبه 18 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


مــن گــريــه مــي كنــم
پــيراهــن تــو خيــس مــي شــود!

ســرم را كجــاي سينــه ات گــذاشتــه ام
كه اشــک هــايــم بــه تپيــدن افتــاده انــد...

 


منيره حسيني

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -4 , | بازديد : 273

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 18 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


و زني که شکسته تر از قبل
دنبال تکه هاي بودنش در تو مي گردد
چيزي به خرد شدنش نمانده است

 

منيره حسيني

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -4 , | بازديد : 235

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 18 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

کنار نمي کشم / سايه ام را
از عشق خسته ام
بگذاريد به اسم من او بجنگد

 


منيره حسيني

 

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -3, | بازديد : 93

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 18 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


چمدان را که برداشت
زندگي از تنم بيرون رفت

سال هاست
آغوشم تار عنکبوت بسته است

 


منيره حسيني

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -3, | بازديد : 87

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 18 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |


مي ترسم از صدايش بگويم و
صحنه هاي عاشقانه ي زندگي ام

از دهان هاي مختلفي پخش شود
مي ترسم از مردي

که چشم ها و دهانش دست خودش نيست
و دلش را
ميان همين جمعيت تقسيم کرده است

 

 

منيره حسيني

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -3, | بازديد : 75

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 18 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


به خانه ي آرامت برگرد
پنجره ها را باز کن

اگر تهران را تکان بدهم
مي بيني
اين جمعيت
چقد ر
خرده شيشه دارند

 


منيره حسيني

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -3, | بازديد : 129

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 18 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


باور نمي کنم
مردي که از راه دور بوسه مي نوشت

در جنگي ميان کشور هايمان
تفنگش را سمتم نشانه بگيرد

باور نميکنم
خوشبختي ام به مرز نرسيده
گلوله خورده است

 

منيره حسيني

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -3, | بازديد : 76

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 18 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

 

هرچه فرياد مي زنم:
من بارها از نيستي مرده ام

هيچ کلاغي خبر مرگم را روي هوا نمي گيرد
هيچ درختي پشت پنجره ام سبز نمي شود

و پنجره ام
مدتي ست
چشم انداز غمگيني دارد

 


منيره حسيني

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -3, | بازديد : 82

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 18 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


گفته بودم :
من زن احساساتي زود باوري هستم
کافي ست بگويي :
دوستت دارم ،عزيزم ،گلم ،فدات !
تا ساختار شعرهايم سست شوند

گفتي : عزيزم دوستت دارم !
دست و دلم لرزيد

حالا تقصير توست اگر
رمانتيک ترين عاشقانه ها
مثل زلزله اي بر مخاطب هايم نازل مي شود

 


منيره حسيني

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -3, | بازديد : 210

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 18 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


از من دور شويد
دوووووووووووووووووووور تر
که از هرطرف
بلاتکليفي زندگي ام را
گردن رهگذراني مي اندازم
که به هر راهي مرا کشانده اند

من ختم تمام چهار راه هاي خلاف کارم.

 


منيره حسيني

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -3, | بازديد : 73

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 18 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

اين باجه
هرتماسي را انکار مي کند

دروغگو !
همين ديروز
طعم سکه ام را چشيدي

 

منيره حسيني

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -3, | بازديد : 73

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 18 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


تصاوير تو
رد مي شوند
برميگردند
و هر بار عمق بي کسي زني را پر مي کنند
که همسايه ها
اسم گورش را
خانه ي ارواح گذاشته اند

 

منيره حسيني

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -3, | بازديد : 79