تبلیغات اینترنتیclose
پیچک ( منیره حسینی )
شعر و ادب پارسی

منیره حسینینوشته شده در تاريخ دوشنبه 18 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


آخرين روز تابستان
يادهايي با من مي ميرند
تا اولين روز پاييز
بي ياد بودي به دنيا بيايم
و در مسير اين رفت و برگشت
خاطرم نيست ديگر
چند خاطره را کشته ام
خاطرم نيست اما
تا به اين خيابان ،اين جا ، اين جاده برخورد مي کنم
رد مي شود
يادرگي از زير تمام پوستم
انگار که يوسفي
از چاه يک زن بي حواس در آمده باشد
آشنايي از ذهنم در مي آيد

مشامم از عطر فروشي شهر بو مي برد
بوي پيراهن مردي
که در جاده ي «هستي ونيستي »از بين نرفته است
و اينجاست
که بودن يا نبودن
فقط به عشق بستگي دارد

امروز
تولد دوباره ي من است
و تنها کسي که به يادم باشد
تنها کسي ست که به يادم مانده است

 

 

منيره حسيني

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -5 , | بازديد : 120

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 18 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |


دارم با ترس به اون عدد روي کيک نگاه مي کنم...
30 ساله که با يک مهـــــــــــــــــر درگيرم ...

امروز
تولد دوباره ي من است
و تنها کسي که به يادم باشد
تنها کسي ست که به يادم مانده است


 

منيره حسيني

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -5 , | بازديد : 92

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 18 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


سرت را بالا بگير
اينجا آسمان است

و تا نبض تو مي زند
هيچ پرنده اي فرودش اضطراري نيست

 


منيره حسيني

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -4 , | بازديد : 99

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 18 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


حق داري از حسادت بميري
و آرزوي رنگ آسمان را

به گور تاريکي ات بکشي
تو هم پرنده اي اما

قبول کن
کفترچاهي تا ابد يک کفتر چاهي ست

 

منيره حسيني

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -4 , | بازديد : 127

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 18 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


لعنت به من
آنقدر بزرگ شده ام

که هرچه خودم را گم مي کنم
هيچکس تحويلم نمي گيرد .


منيره حسيني

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -4 , | بازديد : 102

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 18 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


چه فرقي مي کنه
 توو کدوم قبرستون اين شهر
 بايد فاتحه ات رو خوند

مهم اينه :تو براي هميشه مُردي
مُردي ..
مُردي ..


منيره حسيني

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -4 , | بازديد : 91

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 18 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

آمد
چرخيد
عطر تنش در خانه ام پيچيد
بايد
نامي براي او بگذارم : باد
گردباد
برباد داد زندگي ام را
رفت

 

منيره حسيني

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -4 , | بازديد : 238

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 18 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

اين کتاب
از يک شکست عشقي برگشته است
اما

دردش از جايي مي گيرد
که عاشقانه هاي جنجالي اش را
دست و پا شکسته بخوانيد

 


منيره حسيني

مجموعه ي « عاشقانه هاي جنجالي » / منيره حسيني

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -4 , | بازديد : 237

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 18 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


ومنيره يعني
هر نقطه ي روشن اين دنيا

دستي ست
که من از دور بر آتش گذاشته ام

و هر آتش
زني ست روشن فکر

که مي سوزدو
مي سازد خانه ي تاريکش را

 

 

منيره حسيني

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -4 , | بازديد : 147

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 18 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |


من مادر بدي هستم
مادر بدي
که کاغذهاي سفيد دفترت را خط خطي مي کند
و هميشه سوژه اي براي گريستن دارد

خيال مي کني
اگر دردهايم را با مدادهاي رنگي ات بکشي
چيزي از سياهي مداد من کم مي شود

اين روزها فکر مي کني
مادري که شاعراست ،مادر نيست !!

 

 

منيره حسيني

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -4 , | بازديد : 350

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 18 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 


من هم يک زنم
با وحشتي ازهردست

که براي نوازش کشيدم و
کشيده اي شد

سر به لاک برده و
از تمام دنيا رويم را برگردانده ام

 

منيره حسيني

 

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -4 , | بازديد : 254

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 18 اسفند 1393 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 


باورم نمي شود
پيراهنت را که عوض کرده اي
مسير زندگي ام را گم کرده ام
باورم نمي شود
خوشبختي ام را
باد
بي جهت
با خودش مي برد

 


منيره حسيني

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار منیره حسینی -4 , | بازديد : 100